Nieuws

Laatste kans voor vrijstelling van interne bedrijfsreorganisaties.

Brussel, 19 oktober 2016.  Zaterdag stelde de federale regering haar begroting 2017 voor. Een onverwacht item tussen de fiscale maatregelen is de belasting van “interne meerwaarden”. Daardoor dreigt de belastingfactuur flink op te lopen voor interne reorganisaties die o.m. gericht zijn op de overdracht van een onderneming aan de volgende generatie of op het intreden van nieuwe investeerders.

Nu nog vrijstelling voor de meerwaarde bij de inbreng van aandelen

Berekening VAA voor woonst van rechtspersoon is ongrondwettelijk

Brussel, 22 juni 2016Gratis een woning mogen gebruiken van de werkgever of van de vennootschap, blijft niet zonder fiscale gevolgen. De genieter wordt immers belast op een ‘voordeel van alle aard’. De berekening van dat voordeel valt hoger uit als de woning ter beschikking gesteld wordt door een rechtspersoon dan wanneer het ter beschikking wordt gesteld door een particulier.

Nieuwe fiscale en sociaalrechtelijke regularisatie in aantocht.

Brussel, 21 juni 2016. De federale regering heeft op 29 maart jl. een wetsontwerp ingediend dat voorziet in een nieuw (permanent) systeem van fiscale en sociale regularisatie. De nieuwe regeling zal in werking treden vanaf de eerste dag van de maand na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Verwacht wordt dat de wet aanstaande donderdag 23 juni wordt goedgekeurd in de Kamer, zodat de inwerkingtreding op 1 juli of op 1 augustus 2016 zal plaatsvinden. Onderstaand overzicht is gebaseerd op de tekst van het wetsontwerp.

Belastingadministratie kondigt controleacties voor 2016 aan

Brussel, 14 april 2016. Net zoals de vorige jaren heeft de belastingadministratie ook voor dit jaar aangekondigd voor welke situaties zij controleacties plant zodat belastingplichtigen de kans op een belastingcontrole of een vraag om inlichtingen beter kunnen inschatten. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat dit niet uitsluit dat belastingplichtigen op andere punten gecontroleerd kunnen worden.

Controleacties voor particulieren

Pagina's