Advies

In de natuurkunde geldt een fundamentele wetmatigheid die stelt dat de complexiteit van een systeem niet kan verminderen tenzij door een beroep te doen op een externe energiebron (de tweede wet van de thermodynamica).

Het is de ervaring van Sintax dat hetzelfde principe ook geldt voor het fiscaal recht. Ondanks het feit dat ‘fiscale vereenvoudiging’ sinds enkele decennia op het verlanglijstje van zowat elke regering heeft gestaan, werd er nog nooit daadwerkelijk energie in geïnvesteerd en blijft de complexiteit dus maar toenemen. Ook de internationalisering van de fiscale regels (EU-recht, staatssteun beslissing van de Europese Commissie, OESO initiatieven zoals BEPS) verhoogt de complexiteit.  

Inzake fiscale advisering wordt risico-inschatting bijgevolg steeds belangrijker. Nagaan of bestaande of geplande structuren de toetsing van de fiscale administratie of van de rechtbank kunnen doorstaan, is één van de belangrijkste fiscale oefeningen geworden. De belastingadministratie kan namelijk ook creatief zijn als het op het bestrijden van fiscale structuren en optimalisaties aankomt. Sintax volgt daarom de administratieve standpunten en de fiscale rechtspraak voor u op de voet.

Sintax kan u bijstaan bij het ontrafelen van dit fiscale kluwen, bij het identificeren van fiscale risico’s en bij het fiscaal efficiënter organiseren van uw onderneming of uw persoonlijke situatie door de uitgebreide ervaring met:

  • Algemene ondernemingsfiscaliteit en vennootschapsbelasting;
  • Internationale en Europese fiscaliteit;
  • Belastingcontroles en fiscale geschillen, met inbegrip van douane en accijnzen;
  • Fiscaliteit van de social profitsector (VZW’s, stichtingen, IVZW’s, beroepsverenigingen, feitelijke verenigingen);
  • Fusies, overnames en bedrijfsherstructureringen;
  • Fiscale vermogensplanning en erfrecht;
  • Klankbord om de juridische, fiscale en financiële aspecten van strategische beslissingen te bespreken;
  • ‘On-call’ competentie: het bieden van snelle, beknopte en praktische antwoorden voor ad hoc vragen of een eerste aanzet over hoe meer structurele uitdagingen aan te pakken.