Fiscale advocaten

Aagje Bellens

Aagje startte in 2002 als advocaat bij Linklaters de Bandt te Brussel en trad in 2004 toe bij het advocatenkantoor Monard-D’Hulst (Brussel-Hasselt) en werd er later junior partner. In 2013 begon Aagje met het uitbouwen van een zelfstandig advocatenkantoor. 

Van 2006 tot 2010 was zij eveneens assistent bij het Instituut Fiscaal Recht aan de KU Leuven. Sinds 1 september 2010 is zij vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut Fiscaal Recht aan de KU Leuven en aan de UHasselt.

U vindt hier een uitgebreid curriculum vitae.


Mathieu Isenbaert

Mathieu heeft meer dan 10 jaar ervaring als advocaat en als fiscaal adviseur voor Belgische en multinationale ondernemingen. Inzake fiscale geschillen heeft Mathieu zijn cliënten reeds succesvol bijgestaan voor de allerhoogste rechtscolleges, zoals het Grondwettelijk Hof en het Europese Hof van Justitie (Cobelfret, Tate & Lyle zaken). Daarnaast begeleidde hij  strategische tax reviews, corporate simplification projecten en multinationale bedrijfsreorganisaties.
 
Mathieu is de auteur van talrijke Belgische en internationale publicaties. In 2008 verdedigde hij met succes zijn doctoraatsthesis aan de KU Leuven met als titel "EC Law and the Sovereignty of the Member States in Direct Taxation". Hij is thans docent aan de Koninklijke Militaire School. 
 
U vindt hier een uitgebreid curriculum vitae.

Philippe Bielen

Philippe Bielen is advocaat aan de Balie van Brussel. Hij is gespecialiseerd in het fiscaal recht, met een bijzondere focus op de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Hij was lange tijd werkzaam als Knowledge Manager bij verschillende Big Four-kantoren, waar hij mee instond voor de opvolging van fiscale ontwikkelingen en de inschatting van de mogelijke impact ervan op het cliënteel, alsook voor de interne en externe communicatie hieromtrent en de opleiding van de medewerkers van de betrokken kantoren.
 
Hij doceerde gedurende verscheidene jaren het vak ‘Personenbelasting’ aan de Koninklijke Militaire School en hij was assistent fiscaal recht aan de KU Leuven. Ten slotte was hij enige tijd actief als adjunct-directeur van de fiscale cel op het kabinet van de federale Minister van Financiën. 
 
U vindt hier een uitgebreid curriculum vitae.