Rulingcommissie verhoogt transparantie met periodieke nieuwsbrief

Brussel, 30 maart 2017.  De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen (beter bekend als de Rulingcomissie) publiceerde recent de eerste editie van een nieuwsbrief over zijn activiteiten en beslissingen. Klik hier voor de volledige tekst van het document.

De nieuwsbrief heeft tot doel om de standpunten van de Dienst die nu in het jaarverslag worden opgenomen, sneller vrij te geven zodat belastingplichtigen en hun adviseurs sneller geïnformeerd worden. Daarnaast zal de nieuwsbrief ook meer algemene informatie bevatten, zoals nieuwe ontwerpaanvragen, wijzigingen in het personeelsbestand en de data waarop het College samenkomt. Ze wordt op de website van de Dienst gepubliceerd onder de rubriek “Kennisgeving”.

Inhoud van de eerste editie

In de eerste editie van de nieuwsbrief vinden we de volgende onderdelen terug:

Beslissingen met een bijzonder belang:

  • 1 beslissing inzake een warrantenplan;
  • 7 beslissingen over de kaaimantaks;
  • 1 beslissing over de toepassing van de taxatievoorwaarde voor de DBI-aftrek en de behandeling van de meerwaarden op aandelen in Servische dochtervennootschappen.

Aan de DVB voorgelegde maar niet aanvaarde beslissingen:

  • 1 beslissing over de kaaimantaks;
  • 1 beslissing over de regeling inzake auteursrechten.

Contactpunt Regularisaties:

  • Verduidelijking van het te regulariseren bedrag in het kader van levensverzekeringscontracten.  

*

*

Sintax Advocaten juicht dit initiatief van de Rulingcommissie ten zeerste toe en kijkt uit naar de volgende edities van de nieuwsbrief.

Philippe Bielen - Mathieu Isenbaert - Aagje Bellens

Klik hier voor een .pdf versie van deze nieuwsbrief.