Rulingdienst publiceert ontwerp aanvragen voor KMO's

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken heeft net voor de Krokusvakantie een reeks ontwerpen van rulingaanvraag op haar website gepubliceerd.

Elke ontwerp-aanvraag geeft aan welke informatie en welke documentatie van een aanvrager wordt verwacht om fiscale zekerheid te verkrijgen omtrent een aantal onderwerpen. Door deze transparantie verlaagt de Rulingdienst de drempel voor KMO's om een effectieve aanvraag in te dienen. Het betreft de volgende onderwerpen waarover KMO's het vaakst beslissingen vragen (klik op de titel om de ontwerp-aanvraag te downloaden):

  • kosten eigen aan de werkgever - De werknemers van een onderneming maken kosten die eigen zijn aan de uitoefening van hun functie en door hun aard voor rekening van de werkgever zijn. De onderneming kan aan de Rulingdienst de bevestiging vragen dat de forfaitaire vergoedingen die als terugbetaling van deze kosten worden betaald, niet belastbaar zijn in de personenbelasting in naam van de werknemers.
  • de aftrekbaarheid van studiekosten - Een werknemer of medewerker van een Belgische onderneming wil zijn kansen om door te groeien binnen de onderneming verhogen door het volgen van een voortgezette opleiding, zoals een MBA of LL.M. De werknemer of medewerker kan aan de Rulingdienst de bevestiging vragen dat de kosten van die opleiding aftrekbaar zullen zijn als beroepskosten.
  • de inbreng van aandelen in een holding - Een of meerdere aandeelhouders-natuurlijke personen brengen de aandelen van hun vennootschappen in in een bestaande of nieuwe holdingvennootschap. Zij kunnen aan en willen van de Rulingdienst de bevestiging vragen dat de inbreng valt onder het normaal beheer van hun privévermogen en dat de verwezenlijkte meerwaarde in hun hoofde niet zal worden belast.
  • de inbreng van een bedrijfstak in een onderneming - Een onderneming brengt een van haar activiteiten in in een bestaande of nieuw opgerichte vennootschap. De onderneming kan aan de Rulingdienst de bevestiging vragen dat de inbreng van de bedrijfstak belastingneutraal kan plaatsvinden.
  • de controlewijziging van een onderneming - De meerderheid van de aandelen van een vennootschap wordt overgenomen door een andere vennootschap. De vennootschap die het voorwerp uitmaakt van de controlewijziging kan aan de Rulingdienst de bevestiging vragen dat de controlewijziging beantwoordt aan rechtmatige financiële en economische behoeften en dat haar fiscaal overdraagbare bestanddelen behouden blijven.
  • de partiële splitsing van een onderneming - Een vennootschap wordt partieel gesplitst waarbij haar operationele activiteit wordt overdragen aan een bestaande of nieuw opgerichte vennootschap. De vennootschap kan aan de Rulingdienst de bevestiging vragen dat de partiële splitsing belastingneutraal kan plaatsvinden.
  • de fusie door overneming van een onderneming - Een vennootschap wordt overgenomen door haar moedervennootschap door middel van een fusie 'à l'Anglaise'. De vennootschap kan aan de Rulingdienst de bevestiging vragen dat de fusie belastingneutraal kan plaatsvinden.

Indien u omtrent een of meerdere van deze onderwerpen een rulingaanvraag overweegt, staat Sintax u graag bij voor een eerste advies of voor verdere begeleiding. 

De hierboven vermelde ontwerp-documenten zijn ook terug te vinden op de webpagina van Rulingdienst (www.ruling.be) en door te klikken naar 'een prefiling indienen' (tekst in blauwe balk) en te scrollen naar 'ontwerpen' onderaan (situatie op 12/02/2016).