Fikse terugbetaling van de fiscus mogelijk voor werknemers in het buitenland

Reeds enkele jaren woedt de discussie of een echtpaar dat in België woont maar waarbij een van de echtgenoten in het buitenland werkt, kan genieten van het voordeel van de verhoging van de belastingvrije som voor kinderlast.

Echtgenoot met hoogste inkomen werkt in het buitenland en heeft kinderen ten laste.
Deze verhoging wordt automatisch toegerekend aan de echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen, ook al betreft het buitenlandse beroepsinkomsten die bij verdrag zijn vrijgesteld (met progressievoorbehoud). Aangezien de verhoging van de belastingvrije som dan moet worden toegerekend op inkomsten die al vrijgesteld zijn, gaat het voordeel van de toeslag feitelijk verloren. In een arrest van 22 september 2015 las het Hof van beroep te Antwerpen in dit mechanisme een schending van het gelijkheidsbeginsel en het vrij verkeer van werknemers. Het Hof besliste daarom de volledige toeslag wegens kinderlast toe te kennen aan het echtpaar, zonder rekening te houden met het wettelijke toerekeningsmechanisme.

Minister van Financiën hakt de knoop door…
Aan de minister van Financiën werd gevraagd of een cassatievoorziening zou worden ingediend tegen dit arrest. De minister antwoordde daarbij recent dat hij zijn Administratie had gevraagd dat niet te doen, aangezien "op basis van gezond verstand [...] alle argumenten in dezen uitgeput zijn". Hij kondigt voorts een wettelijke oplossing aan, want zolang dat niet gebeurd is, heeft de Administratie “de verplichting de huidige wettekst toe te passen”. De minister geeft hiermee aan dat de juridische discussie beslecht is in het voordeel van de belastingplichtige

… maar houdt de vinger op de knip.
Het tweede citaat en de actuele budgettaire context doen vermoeden dat de kans op een spontaan initiatief vanwege de fiscus erg klein is. Nochtans kan het terug te betalen bedrag per echtpaar fiks oplopen: 
 

 

 

(Hogere bedragen zijn onder bepaalde voorwaarden van toepassing in geval van mindervalide kinderen, kinderen jonger dan 3jaar en ouderen ten laste. * In voorkomend geval). 

Zo zal een echtpaar met 4 kinderen ten laste tot meer dan 24.000 EUR kunnen terugvorderen van de fiscus, een bedrag dat nog verhoogd dient te worden met moratoriuminteresten.

Hoe kan Sintax u helpen ? 
Sintax Advocaten is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het fiscaal recht, dat kan bogen op een uitgebreide ervaring met fiscale procedures en dat zeer bekend is met deze problematiek. Sintax Advocaten berekent voor u gratis hoeveel uw fiscaal tegoed bedraagt en is de ideale partner om u te helpen uw fiscaal tegoed terug te krijgen op een kostenefficiënte manier.

Dr. Mathieu Isenbaert
Philippe Bielen

Klik hier voor een .pdf versie van deze nieuwsbrief.